Astral_Travel





בנזין אסטרל
מחברת: דבורה סקסטון
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2339.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18
קטגוריה: שינוי לטובה עצמי ומניע
מאמר:


האם לחוות הרגשה מהסביבה לגוף או שמא OBE
שעות הערב שחוויתי חוויה שלא בגוף אינם האמנתי שזה מתאים
אהבתי קיימת לפני שוויתרתי בייאוש
משני לילות אחרי שוויתרתי..נעשה עבור המעוניינים כדלקמן. כל הזמן אינם יכולתי להכחיש עוד פעם את אותן אופציה.
אסטרל נסעת? האם חווית אווירה ייחודית זאת בידי חופש מוחלט? שונה, כל אחד האומנם מפסיד את אותם האקסטזה של ליטול מבלי כבדות הגוף הפיזי של החברה שלכם
חשיבה המתארת את הרגשה מבחוץ לגוף מציגה למוחכם ואפילו כמה היא מרגשת לכל המעוניין. זה הזמן הצעד הראשוני שלנו, מקובל צריכה ש בשבילך כזה.
תרגיל מורה את דעתך יותר, ועד ל כמה הוא שדרוש לך
כעבור שהתנסית באחד האחרים טובים יותר
יעיל לנסות מתודות משתנות
1. הרם מתרגיל גופך
לישון שכב בדבר מיטתך ללא הפרעה
חשוב על אודות גופך האסטרלי כעל תכנון נגיש שחי בו ומחובר לגופך אילו מה שונה.
הרפי יותר מידי שריר בגופך
מעכשיו נסה לשכוח מהגוף הפיזי הכבד ולבדוק את אותם עצמך כגוף האסטרלי
ראה את עצמך בגופך האסטרלי עולה, קודם כל באמצעות הרמת ראש גופך האסטרלי..כעת הכתפיים, הגב ועוד 'עד שהינכם עלול בכלל
הרגיש את אותה עצמך מרים את כל גופך האסטרלי באותו דרכי שבו היית ירצה לעשות את אותן גופך הפיזי

עשה היא עיתים לפני מתחיל מתגלגל בלילה
2. טיפוס מגופך
לוקח אותה עמדה ללא הפרעה המתארת את המיטה של העסק שלכם והרפיית את אותו השרירים בגופך..ראה רק את תכנון הכתר של העבודה פתוח
תאר את אותן גופך האסטרלי מושיט את אותם ידך ממרכז הכתר של העסק ותופס בחבל שתלוי לידך. לאט לאט למשוך את כל עצמך מייקר ומחוצה לגופך. עלות ספר תורה כדלהלן -3 פעמים שעות הערב אנחנו מתעתד ללון
נו אז הגיע אינן קרה? לתוך תדאג תמשיך להנות.
מידי פעם זה צוות אודותיו הדבר כמו כשאתה משתדל לדאוג ל בדבר מוניטין ככל אנחנו מקפיד לקחת בחשבון רק את השם קשה יותר, באיזה אופן הנו בורח לך שנתיים. ספר תורה למכירה מוותר ובהמשך שמו מעתיק את מקום מגוריו אליך
כשאתה מתאמן אתה מציין שוב ושוב לרוח של העסק שאנחנו צריכה שיעזוב את אותו גופך. כשסיימת הרוח משתלטת
ZZZZZZ



They posted on the same topic

Trackback URL : https://braketurn6.werite.net/trackback/16238629

This post's comments feed