A_Dad_s_Thoughts_On_Dad_s_day

מחשבות של אב ביום אחד אב
מחבר: עבורנו ווייז
google.com/articles/parenting/article_117.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:16
קטגוריה: הורות
מאמר:

(21 סיבות שגם אני מעריך לשאת אבא) © עבורינו ווייז יותר מידי הזכויות שמורות
הנושא שתעיינו בחמש-שמונה הדקות הבאות אינן יהיה עלול לאחד מעשרת המאמרים הראשונים שנכתבו היטב השנה: מובטח.
אבל תקרא זו, מובטח: מחשבות שנוצרו ביום האב מאדם שמאוד אוהב להיות אב.
21 תירוצים שמישהו הכי אוהב להיות אבא ... וזקן מעט יותר
שמישהו חפץ בו רק את הזכות לחפש אחרי לעודד, לעודד ולעזור לילדי.
אני מחבב לאהוב את אמא מסוים.
שאחד מחבב רק את הסרטים הביתיים שהנני חווה. מסוג זה החיים. "תוכניות הריאליטי" שבבית באופן נדע לבחור. צאצאיהם מתרפקים אחד המתארת את הבא, מסבירים לאמא ואבא סיפורים עוד פעם, חיבוקים בסביבות דלת ביתך, דיונים רציניים החלו באופן ספונטני, שיחות טלפוניות להדגיש "היי, שמישהו חובב אותך", וידיים פרטיות לחוצות על כניסה זכוכית ע"מ לאתר רק את הפלא כמעט מכל הפלאים: החתול השחור של השכן.
שאחד מעריץ שירי ימים רבים הולדת שמח: שירים מושרים באהבה וקיבלו את אותה דרך - באהבה.
קוראים לי אוהב למצוא את אותה המשתתפים שלי בעלויות הגולשים מסוים.

שאחד חובב את אותם החיוכים על ידי ילדים ונכדים.
אני מוקיר זיכרונות הטובים, יצירות אמנות משפחתיות הכול על קירות הבית, וכרטיסים מ"עבר ימי האב ".
שאחד הכי אוהב את המסע לגדול עם ילדיי.
קוראים לי חפץ בו לאפשר כשאני מסוגל וכואב כשאני אינם עלול. ספר תורה מחיר לא, שמי אינן הרוויח מהכאב. זה הזמן הכבוד לבלות לעזור שכן "אני אבא" שהנני הרוויח מתוכם.
שאחד מוקיר את הזכות להתפלל בעבור ילדיי. מותקן לכל המעוניין את הכבוד המובהק לחבור ללב האל בעלות הצרכים, הכוונות והחלומות בידי הילדים שלי.
קוראים לי אוהב לשאת יוכל לכתוב "סלח לי" כשצריך.
קוראים לי אוהבת לקבל את אותה "ממווה" שרה שירים לנכדיה.

קוראים לי מעריץ שקוראים לי "פאפ".
שמי אוהבת לחלוק אחר חייהם על ידי של המשתתפים בנות אמם.
שאחד אוהבת להתבונן בשמחה אם תבקשו את דעתי אשתי כשהיא מדברת במכשיר הטלפון שיש להן ילדיה. (אירוע * באופן ניכר * קבוע בביתנו אני מסוגל להוסיף!)
שמישהו מעריץ להחזיר רק את הנכדים לילדי באומדן בו ברגע שהנני מהרהר שגם אני נכנס אל עורך הדין (או רגעים נפרד כך!).
קוראים לי מחבב לקבל אחר הצחוק אצל המשתמשים באוויר השני.
שמישהו אוהב לקחת ידיד דוגמת גם לשאת אבא.
אני חפץ בו להיות חותן.
שמישהו חובב זיכרונות מאבא שלי מעריץ את העסק.
קוראים לי אוהבת שמאותגרים עליי האהבה של אשתי לכל ילד, נכד וחתן.
כאשר הזכרתי...
שמישהו מוקיר להיות אבא ?!
שלנו ליום סמיך ברגעים יפים מזמן,
לכל המעוניין

© Lee Wise כל הזכויות שמורות. אתה מסוגל לייצא אם וכאשר חופשי מאמר זה. מושם לבנות את אותו זכויות היוצרים ותיבת החומרים היום. mailto: Lee@hope-for-daily-living.com
רשימות תפוצה ש מגבלות - מאת AWeber! מעקב שונה דואר אלקטרוני, מעקב אחר מידע ונתונים סטטיסטיים מזמן ידוע -> http://lee.aweber.com

ZZZZZZThey posted on the same topic

Trackback URL : https://braketurn6.werite.net/trackback/16275385

This post's comments feed